Symphony orchestra

Conductors
Damir Maxutov
Damir Maxutov

                  
Andrey Danilov
Andrey Danilov

                  
Orchestra director
Rustam Ziganshin
Rustam Ziganshin

                  
First violins
Vera Volodina
Evgenia Yeskova
Lyudmila Knyazeva
Dina Kudinova
Daniil Myakishev
Galina Okhapkina
Maria Reiman
Yana Soloshenko
Tatiana Chernousova
Lyudmila Shumilova
Oxana Denisenko
Second violins
Oxana Tatarinova
Sergey Maltsev
Larisa Oznobikhina
Grigory Prozorov
Svetlana Rodionova
Maria Shubina
Violas
Lilia Vasilieva
Elena Rodionova
Elena Simonova
Irina Snigiryova
Lada Snigiryova
Elena Khibovskaya
Cellos
Aigul Burylova
Irina Dulskaya
Elena Zhavoronkova
Anna Kochneva
Kostantin Mashitskii
Tatiana Savinova
Elena Tuyeva
Grigory Zhikin
Basses
Sergey Zhuravlyov
Dmitry Iskhakov
Nikolay Kochergin
Harps
Lidia Marchuk
Liliya Akhmetova
Flutes
Fyodor Dmitriev
Margarita Kolpashchikova
Irina Marcynkevich
Lada Saltanova
Oboes
Inna Volobuyeva
Aliya Fomina
Clarinets
Vyacheslav Kupriyanov
Irina Ogorodnikova
Daniil Tretyakov
Bassoons
Vladimir Ivanov
Alexander Kasiyanov
Yurii Belyanskii
Horns
Alexey Belousov
Nikolay Burylov
Evgeny Morozov
Anatoly Rozov
Trumpets
Sergey Yeskov
Rustam Ziganshin
Andrey Petukhov
Denis Rushchuk
Trombones
Sergey Okhapkin
Sergei Basyul
Dmitry Zorkin
Percussion
Konstantin Grachyov
Vladimir Yendaltsev
Roman Romashkin
Oleg Khamzin
Mikhail Sannikov
Piano
Alexei Suchkov
Tuba
Alexey Sokolov
Orchestra manager
Sergey Yeskov
Librarian
Galina Polyakova
Our supporters

Sponsors

Official partner

Partners

Information Partners

Up