Choir
Сhorus master
Anton Bagrov
Vocal coach
Sopranos
Natalia Abasheva
Granush Bagdasarova
Tamara Bogunyak
Vesta Vaigel
Svetlana Kishchenko
Alisa Kozhedub
Irina Krylova
Valeria Lebedeva
Elena Mironchenko
Galina Mukharina
Irina Sokolova
Anna Sukhanova
Yulia Suchkova
Anna Sycheva
Ekaterina Tretiyakova
Anastasia Yurkova
Contraltos
Maria Sporynina
Yana Azatyan
Ekaterina Bachuk
Anna Bogdanova
Ekaterina Galashova
Milena Dyomina
Aleftina Isayeva
Irina Kalimulina
Yulia Kolbeneva
Olga Morozova
Tatyana Nelyubina
Asya Rakhmatullina
Daria Salnikova
Natalia Shabalina
Irina Yamshanova
Tenors
Anton Bagrov
Artyom Vekovshinin
Ilya Gilmutdinov
Dmitry Guchenko
Nikolay Efimov
Sergei Kostarev
Dmitry Murgin
Evgeny Nikitin
Konstantin Tretyakov
Anatoly Shliman
Basses
Arseny Atlantov
Ernest Bagdasarov
Maxim Boyarshinov
Alexander Egorov
Almaz Khaybrakhmanov
Andrey Zenko
Dmitry Kamaletdinov
Mikhail Lebedev
Anton Mosolov
Alexander Sergeev
Sergey Seredkin
Alexey Fitisenko
Alexey Tseloukhov
Kirill Troitsky
Vladimir Chalbaev
Chorus administrator
Irina Krylova
Chorus manager
Kristina Kosheleva
Pianist
Christina Basyul
Librarian
Anna Bogdanova
Video
Photo

search