Orchestra MusicAeterna

Conductors
Valentin Uryupin
Valentin Uryupin

                  
Andrey Danilov
Andrey Danilov

                  
Artyom Abashev
Artyom Abashev

                  
Orchestra administrative director
Nikita Lebedev
Nikita Lebedev

                  
First violins
Afanasy Chupin
Yulia Gaikolova
Ivan Peshkov
Armen Pogosyan
Inna Prokopieva-Rice
Elena Rice
Andrey Sigeda
Maria Stratonovich
Ivan Subbotkin
Daria Ziatdinova
Second violins
Artem Naumov
Tabigat Amrenov
Artemy Savchenko
Olga Galkina
Anton Kogun
Ekaterina Romanova
Vadim Teifikov
Dina Turbina
Liana Erquanidze
Ayako Tanabe
Violas
Nail Bakiev
Anastasia Vozhova
Oleg Zubovich
Zoya Karakutsa
Dmitry Parkhomenko
Andrey Serdyukovsky
Grigory Chekmaryov
Irina Sopova
Cellos
Igor Bobovich
Igor Galkin
Denis Dmitriev
Alexey Zhilin
Marina Ivanova
Anna Morozova
Anton Pavlovsky
Yuri Polyakov
Alexander Prozorov
Basses
Leonid Bakulin
Dilyaver Menametov
Dmitry Rice
Evgeny Sinitsyn
Andrey Shinkevich
Harp
Maria Zorkina
Flutes
Laura Puo
Oboe
Maxim Khodyrev
Ivan Sherstnev
Oboe / English horn
Maxim Krasnov
Clarinets
Sergey Yeletsky
Georgy Mansurov
Valentin Uryupin
Bassoons
Yuri Belyansky
Talgat Sarsembayev
Horns
Alexander Martsinkevich
Trumpets
Pavel Kurdakov
Joau Moreira
Trombones
Vladimir Kishchenko
Gerard Costes
Andrey Saltanov
Tuba
Ivan Svatkovsky
Piano
Riad Mamedov
Percussion
Nikolay Dulsky
Roman Romashkin
Orchestra manager
Evgenia Rychagova
Music librarian
Sergey Zhuravlev
Our supporters

Sponsors

Official partner

Partners

Information Partners

Up