Orchestra MusicAeterna

Conductors
Valentin Uryupin
Valentin Uryupin

                  
Artyom Abashev
Artyom Abashev

                  
Ilya Gaysin
Pyotr Belyakin
Orchestra administrative director
Nikita Lebedev
Nikita Lebedev

                  
First violins
Afanasy Chupin
Yulia Gaikolova
Ivan Peshkov
Armen Pogosyan
Inna Prokopieva-Rice
Elena Rice
Andrey Sigeda
Maria Stratonovich
Daria Ziatdinova
Anton Kogun
Vadim Teifikov
Robert Brem
Dmitry Chepiga
Second violins
Artem Naumov
Tabigat Amrenov
Artemy Savchenko
Olga Galkina
Ekaterina Romanova
Dina Turbina
Liana Erquanidze
Ayako Tanabe
Anastasia Strelnikova
Anastasia Shapoval
Kristina Lebedeva
Ilya Gaysin
Violas
Nail Bakiev
Anastasia Bakulina
Oleg Zubovich
Zoya Karakutsa
Vladimir Kunitsa
Dmitry Parkhomenko
Andrey Serdyukovsky
Grigory Chekmaryov
Cellos
Igor Bobovich
Igor Galkin
Denis Dmitriev
Alexey Zhilin
Marina Ivanova
Anna Morozova
Yuri Polyakov
Alexander Prozorov
Fyodor Amosov
Basses
Leonid Bakulin
Dilyaver Menametov
Dmitry Rice
Evgeny Sinitsyn
Andrey Shinkevich
Carlos Navarro
Harp
Maria Zorkina
Flutes
Laura Puo
Irina Martsinkevich
Yulia Palats
Oboe
Maxim Khodyrev
Ivan Sherstnev
Oboe / English horn
Maxim Krasnov
Clarinets
Sergey Yeletsky
Georgy Mansurov
Bassoons
Yuri Belyansky
Talgat Sarsembayev
Horns
Alexander Martsinkevich
Leonid Voznesensky
Andrey Ryazhenov
Trumpet
Pavel Kurdakov
Trombones
Vladimir Kishchenko
Gerard Costes
Andrey Saltanov
Tuba
Ivan Svatkovsky
Percussion
Nikolay Dulsky
Roman Romashkin
Orchestra managers
Alexander Veselkov
Nadezhda Gorokhova
Elena Raspopova
Oleg Gulko
Music librarian
Sergey Zhuravlev
Our supporters

Sponsors

Official partner

Partners

Information Partners

Up