Troupe
  • June
    21
Parma Voices Choir
Sopranos
Vesta Vaigel
Alisa Kozhedub
Irina Krylova
Elena Mironchenko
Irina Sokolova
Yulia Suchkova
Anna Sycheva
Ekaterina Tretiyakova
Contraltos
Yana Azatyan
Anna Bogdanova
Ekaterina Galashova
Milena Dyomina
Irina Kalimulina
Yulia Bolotova
Olga Morozova
Tatyana Nelyubina
Daria Yarovaya
Maria Sporynina
Asya Rakhmatullina
Natalia Shabalina
Irina Yamshanova
Tenors
Anton Bagrov
Artyom Vekovshinin
Nikolay Efimov
Sergei Kostarev
Evgeny Nikitin
Basses
Maxim Boyarshinov
Almaz Khaybrakhmanov
Dmitry Kamaletdinov
Mikhail Lebedev
Alexey Fitisenko
Alexey Tseloukhov
Vladimir Chalbaev

search