26 august 2021
03 september 2021
05 september 2021
15 september 2021
16 september 2021
17 september 2021
19 september 2021
22 september 2021
24 september 2021
25 september 2021
29 september 2021
01 october 2021
03 october 2021
06 october 2021
09 october 2021
10 october 2021
13 october 2021
14 october 2021
17 october 2021
19 october 2021
21 october 2021
27 october 2021
28 october 2021
30 october 2021
31 october 2021
Troupe
 • July
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
 • August
 • September
 • October
Parma Voices Choir
Artistic Director
Sopranos
Natalia Abasheva
Granush Bagdasarova
Vesta Vaigel
Tatiana Ikatova
Alisa Kozhedub
Irina Krylova
Elena Mironchenko
Irina Sokolova
Anna Sukhanova
Yulia Suchkova
Anna Sycheva
Ekaterina Tretiyakova
Contraltos
Yana Azatyan
Ekaterina Bachuk
Anna Bogdanova
Ekaterina Galashova
Milena Dyomina
Irina Kalimulina
Yulia Kolbeneva
Olga Morozova
Tatyana Nelyubina
Daria Salnikova
Maria Sporynina
Asya Rakhmatullina
Natalia Shabalina
Irina Yamshanova
Tenors
Anton Bagrov
Ilya Gilmutdinov
Dmitry Guchenko
Nikolay Efimov
Sergei Kostarev
Anatoly Marinin
Dmitry Murgin
Evgeny Nikitin
Konstantin Tretyakov
Anatoly Shliman
Basses
Ernest Bagdasarov
Maxim Boyarshinov
Stepan Egorov
Evgeny Ikatov
Mikhail Lebedev
Anton Mosolov
Alexey Tarutin
Alexey Fitisenko
Alexey Tseloukhov
Vladimir Chalbaev
Chorus manager
Kristina Kosheleva

search