01 april 2023
02 april 2023
04 april 2023
05 april 2023
Troupe
  • March
    24
  • April
Parma Voices Choir
Sopranos
Natalia Abasheva
Granush Bagdasarova
Vesta Vaigel
Alisa Kozhedub
Irina Krylova
Elena Mironchenko
Irina Sokolova
Anna Sukhanova
Yulia Suchkova
Anna Sycheva
Ekaterina Tretiyakova
Contraltos
Yana Azatyan
Ekaterina Bachuk
Anna Bogdanova
Ekaterina Galashova
Milena Dyomina
Irina Kalimulina
Yulia Kolbeneva
Olga Morozova
Tatyana Nelyubina
Daria Salnikova
Maria Sporynina
Asya Rakhmatullina
Natalia Shabalina
Irina Yamshanova
Tenors
Anton Bagrov
Artyom Vekovshinin
Ilya Gilmutdinov
Dmitry Guchenko
Nikolay Efimov
Sergei Kostarev
Dmitry Murgin
Evgeny Nikitin
Konstantin Tretyakov
Anatoly Shliman
Basses
Ernest Bagdasarov
Maxim Boyarshinov
Almaz Khaybrakhmanov
Dmitry Kamaletdinov
Mikhail Lebedev
Anton Mosolov
Alexey Fitisenko
Alexey Tseloukhov
Vladimir Chalbaev
Chorus manager
Kristina Kosheleva

search